Compassie

Compassie

Een pleidooi voor Compassie Op 15 april j.l een thema in Tegenlicht waar Compassie als oplossing aangedragen word als oplossing voor de individualisering van de westerse maatschappij. ‘” Hoe overwinnen we toenemende vervreemding, eenzaamheid en ecologische rampspoed?...
Mindfulness niet spiritueel?

Mindfulness niet spiritueel?

Mindfulness niet spiritueel? Ik vond een aantal definities van spiritualiteit Spiritualiteit 1.is het geestelijk fijnstoffelijke werkgebied dat zich bezighoudt met het pure bewustzijn. Het is de relatie tussen wat gedacht, gevoeld, geweten en ervaren wordt ofwel het...
geluk en mindfulness

geluk en mindfulness

Geluk en mindfulness, een persoonlijke overpeinzing Wat is geluk? Tevredenheid met het leven’, ‘levenssatisfactie’ of ‘subjectief welbevinden’. Een omschrijving waarmee over het algemeen geluk wordt omschreven. In ieder geval gaf het een intens geluksgevoel dat de...