Privacy beleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Marlijn Mind&Body kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Marlijn Mind&Body , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Marlijn Mind&Body verstrekt. Marlijn Mind&Body kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
Door het invullen van een incasso machtiging is ook uw bankrekening nummer bij Marlijn Mind&Body bekend. Deze gegevens worden nadrukkelijk alleen met de Rabobank gedeeld.

WAAROM MARLIJN MIND&BODY GEGEVENS NODIG HEEFT
Marlijn Mind&Body verwerkt uw persoonsgegevens om middels email contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. En om berichten te versturen om u op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen, cursussen, wijzigingen en vakanties.

HOE LANG BEWAART MARLIJN MIND&BODY GEGEVENS
Marlijn Mind&Body bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Marlijn Mind&Body verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, zoals de Rabobank, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Marlijn Mind&Body zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Marlijn Mind&Body neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Marlijn Mind&Body maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Marlijn Mind&Body verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Marlijn Mind&Body op via .